Praktische zaken

Praktische zaken

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@2ctpsychologen met je telefoonnummer, dan bellen wij je terug. Of je meldt je telefonisch bij Lucie Schermers (06 49 34 35 85) of Bas van Ommeren (06 30 37 57 71). We maken vervolgens een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek (telefonisch of via videobellen). Tijdens dit gesprek bekijken we of jouw vraag en ons aanbod op elkaar aansluiten. We vertellen iets over onze werkwijze en, indien je besluit met ons verder te gaan, maken we afspraken over de volgende stappen.

 

 

Ons aanbod

Een traject bij 2CT Psychologen omvat de KOP (Kennismaking, Onderzoek, Plan van aanpak) en (eventueel) vervolggesprekken.

KOP

De KOP-fase kent 5 stappen:

  • Aanmeldingsformulier, in te vullen ter voorbereiding van de gesprekken met Lucie en Bas.
  • 2 gesprekken, één met Lucie en één met Bas. We maken kennis, onderzoeken je vraag vanuit onze specifieke invalshoek en maken een probleemanalyse. Beide KOP gesprekken duren ongeveer een uur en kunnen aansluitend of op 2 verschillende dagen plaatsvinden.
  • Aanvullende psychodiagnostische vragenlijsten.
  • Plan van aanpak. Op basis van jouw verhaal, de uitkomsten van de vragenlijsten en onze bevindingen maken we een op jouw persoon toegesneden plan van aanpak. Dit sturen wij je per mail toe ter voorbereiding van het adviesgesprek.
  • Adviesgesprek. Hierin bespreken we het plan van aanpak, passen het aan waar nodig en maken concrete afspraken over het vervolgtraject. Dit adviesgesprek zal bij voorkeur telefonisch of via videobellen plaatsvinden. De duur van dit gesprek is een half uur.

Het kan voorkomen dat de KOP-fase al zo verhelderend is dat je geen behoefte hebt aan een vervolg. Ook is het mogelijk dat wij een traject adviseren buiten 2CT. In beide gevallen ondersteunen wij je bij het vinden van je eigen weg c.q. het vinden van een ander traject.

Vervolg

De werkgerelateerde of persoonsgerichte gesprekken. Volgens het plan van aanpak, volgens afspraak of ad hoc ingepland omdat de situatie daarom vraagt. Gesprekken van 60 of 90 minuten.

 

 

 

Klachtenregeling

Hoewel 2CT psychologen niet valt onder de zorgverzekeringswet, zijn we wel gebonden aan  ethische codes en tuchtrecht. Voor Lucie Schermers is dat het medisch tuchtrecht, voor Bas van Ommeren het tuchtrecht van het NIP. De NVGZP en het NIP kennen ieder een eigen klachtenregeling. Mocht je daar een beroep op willen doen dan kan dat hier bij de NVGZP en hier bij het NIP.

 

 

Privacybeleid

Klik hier voor onze privacyverklaring

 

Reacties zijn gesloten.