Voor cliënten

 

Alles in één

 

Je kent jezelf en je weet dat de problemen die je op je werk tegenkomt niet alleen aan de omstandigheden liggen maar zeker ook te maken hebben met jouw persoon.

Of:

Je wilt aan jezelf werken maar twijfelt of het nu het beste is naar een coach te gaan of naar een psycholoog.

 

In beide gevallen ben je bij ons aan het goede adres. Van meet af aan zetten wij namelijk onzer beider expertises in om jouw situatie helder te krijgen. In de KOP (Kennismaken, Onderzoeken, Plan van aanpak) maken we samen met je in twee tot drie weken een plan hoe jij het beste je problemen kan aanpakken. Dit kan een op jouw persoon toegesneden combinatietraject zijn. Je werkt dan in één traject met begeleiding van zowel Lucie  als Bas aan de valkuilen en gevoeligheden die bij je persoonlijkheid horen en aan je inzicht en vaardigheden in het omgaan met lastige situaties in werk en privé.

Eén traject dat tegelijkertijd:

  • praktisch is (hoe pak ik bepaalde situaties aan);
  • ontwikkelingsgericht is (wat kan ik leren en hoe kan ik dat in de toekomst gebruiken);
  • gericht is op fundamentele oplossingen (wat belemmert me, waar komt dat vandaan en hoe kan ik het veranderen).

Alles dus in één traject: persoonsgericht, effectief en discreet.

 

 

Veelgestelde vragen

Voor wie?

Wij zijn gespecialiseerd in de relatie mens-werk. Merk je dat je werk niet zo lekker loopt en dat dat te maken heeft met wie je bent, je persoonlijkheid, karakter of verleden, dan kan een traject bij ons nieuwe mogelijkheden openen. Wij bieden het beste van drie werkwijzen geïntegreerd in één traject: een naadloos samengaan van coaching, counseling en therapie puur gericht op jouw persoon en je functioneren in werk en privé. Wij zijn geen GGZ instelling en verzorgen geen door de zorgverzekering gedekte therapieën, mocht blijken dat dat de beste oplossing voor je is dan verwijzen wij je door.

Wat kan ik verwachten?

Een traject start altijd met een intensieve eerste fase, de KOP (Kennismaking, Onderzoek, Plan van aanpak). Na een eerste oriënterend telefoongesprek en het invullen van het aanmeldformulier heb je twee gesprekken van een uur met elk van ons. Met Bas onderzoek je de relatie tussen jouw werk en je persoon, met Lucie onderzoek je de belemmeringen die je ondervindt, hun oorsprong en uitwerking. Mogelijk vragen wij je op basis van deze gesprekken om vragenlijsten in te vullen om nog extra informatie te verzamelen. Met het aanmeldformulier, onze gespreksverslagen en de resultaten van de vragenlijsten stellen wij een concept plan van aanpak op. Dit plan sturen we vervolgens naar jou, zodat je het rustig kan lezen, overdenken en mogelijk aanvullen of becommentariëren. Vervolgens bespreken wij het plan gedrieën, passen het eventueel aan en geven wij je een helder en concreet advies over het vervolg.

Zit ik na de eerste fase (de KOP) aan jullie vast?

Uiteraard niet. Voor sommige mensen is de KOP al voldoende om weer zelfstandig verder te kunnen met het realiseren van hun doelen. De drie gesprekken, de vragenlijsten en het plan van aanpak geven dan al zoveel nieuwe inzichten en mogelijkheid tot reflectie dat dit voldoende is om weer verder te kunnen. In dat geval zijn we blij dat we zo effectief hebben kunnen ondersteunen. Maar ook als je bij ons niet vindt wat je zoekt of als er geen klik is met (één van) ons kun je na de KOP stoppen. Je hebt dan in ieder geval inzicht gekregen in hoe wij met onze expertise tegen jouw situatie aankijken en je kunt daar je voordeel mee doen.

Met wie heb ik mijn gesprekken?

Je hebt gesprekken met ons beiden. Alle combinaties en wisselingen tussen gesprekken met Bas of Lucie zijn mogelijk. Afhankelijk van het plan van aanpak dat we gezamenlijk maken start je met Bas (invalshoek je werk) of met Lucie (invalshoek jouw persoon). Het voordeel van onze nauwe samenwerking is dat je naar behoefte kan wisselen. Er zijn geen afstemmingsproblemen in planning, aanpak of in de taal en terminologie die we gebruiken. Dat maakt het traject flexibel en effectief, je kunt krijgen wat je nodig hebt op het moment dat het nodig is.

Hoe zit het met privacy en discretie?

De gesprekken vinden plaats op een prachtige locatie midden in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug op een privé terrein. Wij hebben geen wachtkamer, onze afspraken zijn zo gepland dat er geen overlap is en dat je dus ook geen andere cliënten tegenkomt. Dit garandeert discretie. Daarnaast ben je mede-eigenaar van je eigen dossier. Tijdens het traject houden wij natuurlijk aantekeningen bij van wat we doen en bespreken. Jij geeft aan of we deze inhoudelijke informatie moeten bewaren of vernietigen bij beëindiging van het traject. Wij bewaren in dat laatste geval alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor facturatie en onze financiële administratie.

Hoe zien de gesprekken eruit?

Onze gesprekken vinden plaats in Doorn, in de bossen. Het is ook mogelijk om wandelsessies in te lassen. Om praktische redenen kan er gekozen worden voor een aantal online sessies, maar dit is eerder uitzondering dan regel. De gesprekken duren 60 of 90 minuten, al naar gelang afspraak of behoefte. Je gesprekken zijn standaard met of Bas of Lucie, in een enkele uitzondering met beiden tegelijk. De focus/het thema van de gesprekken spreken we van te voren af, in het plan van aanpak of bij het maken van de afspraak. De methodiek bestaat steeds uit een combinatie van coaching, counseling en therapie. Aan het eind van elk gesprek maken we gezamenlijk een kort verslag waarin we vastleggen wat we besproken hebben en welke afspraken we hebben gemaakt. Dit verslag krijg je per mail opgestuurd.

Wat is het verschil tussen coaching, counseling en therapie?

Dat is een vraag die een kort en een lang antwoord kan krijgen. Het korte antwoord in drie zinnen. Coaching richt zich op het oefenen met en toepassen van nieuwe verworven inzichten en vaardigheden in de praktijk (op het werk of in privé). En counseling op het vergroten van het inzicht in je persoon en hoe je functioneert in de diverse situaties in je leven. In therapeutische sessies werk je op een fundamenteel niveau aan zaken die jou belemmeren een goede balans in je leven te vinden. Voor een uitgebreider antwoord kijk bij coaching, counseling of therapie.

Reacties zijn gesloten.