Voor verwijzers

Voor verwijzers

Maatwerk

2CT Psychologen brengt twee gebieden samen die traditioneel ver uit elkaar liggen: werkgerichte coaching en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Wij richten ons op vlotte, effectieve en discrete ondersteuning van mensen die worstelen met de eisen die het werk aan hen stelt en waarbij die worsteling zijn oorzaak vindt in de persoonlijkheid, karakter en geschiedenis van de betrokken persoon. Onze aanpak bestaat uit een op de persoon toegesneden combinatie-traject van coaching, counseling en therapeutische interventies uitgevoerd door twee ervaren psychologen, specialisten op hun gebied.

 

 

 

Een snelle KOP

Voor u als verwijzer is misschien ons korte product extra interessant: de KOP (Kennismaking, Onderzoek, Plan van aanpak). Dit traject combineert een korte doorlooptijd (twee tot drie weken) met een gedegen screening (onderliggende problematiek wordt gesignaleerd) en een praktijkgericht plan van aanpak. In korte tijd ligt er een goed fundament voor de verdere ondersteuning van uw cliënt. Na afronding van de KOP staat het de cliënt vrij om bij ons verder te gaan of om een eigen coach of behandelaar te zoeken.

De KOP bestaat uit twee gesprekken, eventueel gecombineerd met klassieke screeningslijsten (YSQ, UCL, SCL90, UBOS) en een afsluitend adviesgesprek. Vanuit twee invalshoeken (werk en persoonlijkheid) kijken we naar de cliënt en zijn/haar functioneren. Op basis van een proces-diagnostische benadering maken wij vervolgens een concept plan van aanpak. Dit concept bespreken we in een derde gesprek met de cliënt en, met diens instemming, ook met u, om te komen tot een definitief advies: een combinatie-traject, een werkgerichte coaching of een therapeutisch traject, binnen of buiten de verzekerde GGZ. Voor zover wij een vervolgtraject niet zelf uitvoeren verwijzen wij gericht naar andere organisaties of behandelaars. Het gebeurt ook dat een KOP-traject op zichzelf al voldoende inzicht geeft, de cliënt op eigen kracht verder kan en geen verdere begeleiding nodig heeft.

 

 

Privacy en discretie

2CT Psychologen is een zakelijke dienstverlener en verzorgt geen door de zorgverzekeraars vergoede curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet. Daardoor mogen wij trajecten aanbieden voor problemen die buiten de verzekerde zorg vallen zoals burn-out, aanpassingsstoornissen of verwerkingsproblemen. Wij werken niet met DSM-V classificaties, wij houden geen elektronisch patiënten dossiers bij, wij delen geen ROM-data en  de cliënt kan ons verzoeken het inhoudelijke dossier te vernietigen bij afronding van een traject. Privacy is op deze manier gewaarborgd.

Daarnaast biedt onze locatie maximale discretie. Wij zijn gevestigd in de bossen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan een zeer rustige laan. Onze afspraken zijn zo gepland dat cliënten elkaar niet tegenkomen, we hebben geen wachtkamer want elke cliënt wordt direct in onze spreekkamer ontvangen. Parkeren kan aan de weg (gratis) maar desgewenst ook op eigen terrein. Op deze wijze is ook discretie in hoge mate gewaarborgd.

 

Reacties zijn gesloten.