Onze Visie

Onze visie

 

een helder perspectief

Het is onze overtuiging dat ieder mens recht heeft op een leven waarin ruimte is voor fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling en welbevinden. Vanuit onze expertise bieden wij daarbij steun op praktisch en mentaal gebied. Hoe denk je, voel je en ervaar je de werkelijkheid? Hoe kun je die processen inzetten om je leven en werk vorm te geven?

Bij ons sta jij, als cliënt, centraal. Het gaat om jouw wensen, jouw verlangens, jouw vragen, jouw worstelingen. Wij helpen je helder te krijgen welke waarden belangrijk zijn in jouw leven en wat jij kan doen om deze waarden ook echt inhoud te geven. Samen bekijken we welke stappen je kan zetten, welke belemmeringen je gaat opheffen, welke ontwikkeling je wil doormaken.

Ons doel is dat je snel weer nieuwe wegen vindt. We betrekken je actief bij het vormgeven van je eigen traject. Dat begint bij het maken van het plan van aanpak, het zoeken naar de juiste balans tussen werkgerelateerde of persoonsgerichte gesprekken, bij het plannen van de sessies, bij het bepalen van de focus tot uiteindelijk bij de afbouw en afsluiting van het traject.

Zelfstandigheid en autonomie zijn belangrijk, ook voor ons. Onze trajecten vallen buiten de kaders van de zorgverzekeraars. Wij hoeven dus geen diagnoses te stellen of een elektronisch patiënten dossier bij te houden. Wij kunnen je als mens blijven zien (en niet als “geval”) en je het traject aanbieden dat het beste bij je past. Door deze persoonsgerichte aanpak werken we niet alleen snel en effectief, we kunnen ook maximale privacy en discretie garanderen.

 

Persoonsgericht – Effectief – Discreet

 

Reacties zijn gesloten.