Privacybeleid

Privacybeleid

2CT Psychologen:

> gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

> houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

> slaat cliëntengegevens niet op in een elektronisch patiëntendossier.

> bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

> deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij wij met de cliënt overeenkomen dat het delen met derden het overeengekomen doel van de begeleiding ondersteunt en dan alleen na schriftelijke toestemming van cliënt.

> vernietigt op schriftelijk verzoek van cliënt de behandelgegevens na het stoppen van de begeleiding.

 

Reacties zijn gesloten.