Counseling

Counseling

Counseling richt zich op het vergroten van het inzicht in je persoon en hoe je functioneert in de diverse situaties in je leven. Welke factoren beïnvloeden je gedrag, gevoel en gedachten? Waar komen die factoren vandaan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Door ze op deze wijze in kaart te brengen ga je patronen en terugkerende thema’s in je leven beter herkennen. Dit inzicht is een belangrijke stap om belemmerende overtuigingen en patronen te kunnen doorbreken.

Inzicht in je thema’s maakt het mogelijk om

  • de weg in te slaan naar het zoeken van mogelijkheden, veranderingen en oplossingen
  • je krachten en kwaliteiten te benutten om de gewenste veranderingen in je functioneren te bereiken
  • vanuit een ander perspectief naar jezelf te kijken.

Counseling is dus een goede ondersteuning van en aanvulling op een coachtraject. Dat geldt vooral als je in je coachtraject merkt dat de patronen waar je in je werk tegenaan loopt al (veel) langer een rol in je leven spelen of ook op andere gebieden van invloed zijn. Dan is inzichtgevende counseling het perfecte middel om je coaching te verdiepen en de veranderingen die je nastreeft diepgaander te maken. Counseling wordt vaak als een geïntegreerd en vanzelfsprekend onderdeel van een coaching-traject ervaren omdat het op die momenten wordt ingezet dat coaching alleen te weinig diepgang biedt.

Reacties zijn gesloten.